Контакт


Адрес:
Ул. Зеленка 48
Велико Търново 5000
България

Телефони:
+359 8 9991 0827
+359 8 9673 0469

Имейл:
bookings@hotelzelenka.com